AVSNITT 6

Ledarskap utifrån relation - 2:a nivån av ledarskap enligt John C. Maxwell

Maxwell beskriver fem nivåer av ledarskap som var och en bygger på varandra. I detta avsnittet reflekterar vi fritt runt den andra nivån: Relation. Lite förenklat kan man säga att på den här nivån väljer de som du leder att följa dig för att de själva vill, inte för att de måste. I avsnittet tar Magnus upp kärlek som en allt mer uppmärksammad grund i dagens ledarskapsundervisning. Du får också tillfälle att pröva dig själv i frågorna:
1. Vad kommer dina medarbetare ta upp i sina tacktal till dig på din 90 års dag?
2. Är dina medarbetare där för att du ska lyckas, eller är du där för att de ska lyckas?
3. Har vi roligt tillsammans?
För att leda genom relation är det viktigt att du lär känna mer av dina medarbetare än det lilla som kommer fram i det vardagliga arbetet. Vad drömmer dina medarbetare om, vad har dom för mål, vilka är deras unika förmågor och styrkor och hur kan du som ledare bäst skapa utrymme för dem att växa? Kim berättar en stark berättelse om hur synen på människor förändras när vi får mer kunskap om personen och situationen. I slutet får du också ett gott citat från Kim: ”Folk  ger inte sitt bästa till ledare som de tycker sämst om”. Både du och verksamheten har allt att vinna på att du bygger starka relationer.

Prenumerera via RSS till ditt flöde eller podcaster och besök oss gärna på Facebook: MagnusochKim för att se material från avsnittet, dela det med dina vänner och bidra med kommentarer om ledarskap.

Medverkande: Magnus Gnisterhed, Kim Karhu
Tekniker: Daniel Hultander


AVSNITT 5

Ledarskap utifrån din position - 1:a nivån av ledarskap enligt John C. Maxwell

Maxwell beskriver fem nivåer av ledarskap som var och en bygger på varandra. I detta avsnittet reflekterar vi fritt runt den första nivån: Position. Positionen ger dig auktoritet, befogenhet och legitimitet för ditt uppdrag som ledare. Kim tar upp ett sätt för dig att undersöka hur säker du är på din position genom att ställa dig frågorna:
1. Vilket är mitt ansvarsområde? (Auktoritet) 
2. Vad kan jag fatta beslut om utan att fråga någon annan? (Befogenhet)
3. Vem/vilka står bakom mitt ledarskap? (Legitimitet)
Magnus betonar vikten av att identifiera sin ”roll” och hur den skiljer sig från dig som ”person”. I avsnittet får du också ett praktiskt verktyg som hjälper dig att identifiera vilka personliga styrkor som du kan fylla din roll med för att utföra de unika uppgifter som kommer med just din roll i den position som du har. Viktigt är dock att inte fastna i att leda utifrån endast position utan att snarast arbeta för att komma upp på nästa nivå av ledarskap, som är relation, enligt Maxwell.

Prenumerera via RSS till ditt flöde eller podcaster och besök oss gärna på Facebook: MagnusochKim för att se material från avsnittet, dela det med dina vänner och bidra med kommentarer om ledarskap.

Medverkande: Magnus Gnisterhed, Kim Karhu
Tekniker: Daniel Hultander


AVSNITT 4
Älska ansvar - lär dig skapa muntliga kontrakt

Kan man verkligen älska ansvar, eller är ansvar alltid förknippat med en tung börda? Hur klingar ordet ansvar i dina öron, positivt eller negativt? I det här avsnittet ställer Kim frågan om du är redo att flytta från baksätet i bilen? Där har alla åsikter och uppfattningar men ingen har någon ratt! Magnus berättar om några viktiga erfarenheter av ansvar som fick betyda mycket för honom som ung ledare. I avslutningen får du några enkla verktyg för att skapa ett större ägandeskap hos dina medarbetare genom att upprätta muntliga kontrakt, då växer andra i ansvar runt om kring dig som ledare.

Prenumerera via RSS till ditt flöde eller podcaster och besök oss gärna på Facebook: MagnusochKim för att se material från avsnittet, dela det med dina vänner och bidra med kommentarer om ledarskap.

Medverkande: Magnus Gnisterhed, Kim Karhu
Tekniker: Daniel Hultander


AVSNITT 3
Din förmåga att vara tydlig lägger grunden för ditt ledarskap

I det här avsnittet får du några konkreta tips om hur du bäst förbereder dig inför ett möte för att öka din tydlighet och stärka ditt ledarskap. Du utmanas att jobba med frågan om "vad du verkligen vill" och att ta reda på hur länge sedan det egentligen var som du tydligt uppmuntrade dina medarbetare. I inledningen tar Kim en omväg via en association om hundars sätt att hälsa på varandra genom att nosa på sina kompisars mest privata ställen...

Prenumerera via RSS till ditt flöde eller podcaster och besök oss gärna på Facebook: MagnusochKim för att se material från avsnittet, dela det med dina vänner och bidra med kommentarer om ledarskap.

Medverkande: Magnus Gnisterhed, Kim Karhu
Tekniker: Daniel Hultander


AVSNITT 2
Ser du konflikter som ett hot eller en möjlighet?

Hur ser du på konflikter? Är dom ett hot eller en möjlighet? I detta avsnittet berättar Magnus och Kim bla om sin egen konflikträdsla som unga ledare och om hur positiva konflikter tar ditt team framåt. Du får också veta vad medarbetare främst önskar från sina ledare i en konflikt.

Prenumerera via RSS till ditt flöde eller podcaster och besök oss gärna på Facebook: MagnusochKim för att se material från avsnittet, dela det med dina vänner och bidra med kommentarer om ledarskap.

Medverkande: Magnus Gnisterhed, Kim Karhu
Tekniker: Daniel Hultander


AVSNITT 1
Skapa tillit och öppenhet, därför ska du ägna tid åt att möta dina medarbetare på ett personiligt plan

Skulle du också vilja skapa mer tillit och öppenhet genom ditt ledarskap? Detta avsnittet av Magnus och Kims ledarskapspod "The inner game" handlar om varför du som ledare ska ägna tid åt att möta dina medarbetare på ett personligt plan.

Prenumerera via RSS till ditt flöde eller podcaster och besök oss gärna på Facebook: MagnusochKim för att se material från avsnittet, dela det med dina vänner och bidra med kommentarer om ledarskap.

Medverkande: Magnus Gnisterhed, Kim Karhu
Tekniker: Daniel Hultander