Avsnitt 12

Ledarskap - och konsten att leda effektiva möten

Alla ledare får som en del av sitt ledarskap förr eller senare ansvar för att leda planeringsmöten, utvecklingsmöten, krismöten och alla andra sorters möten. Hur kan man bli ett riktigt proffs på att leda möten på ett inspirerande och effektivt sätt? En som har svar på detta är Annika Engström, ass professor vid Jönköpings tekniska högskola. Vi möter Annika som vår sista sommargäst och ställer frågan om vad det är hon har upptäckt i sin forskning. Som svar får vi värdefull kunskap som du och alla andra ledare lätt kan ta till dig för att snabbt förbättra sättet som du arbetar med möten i ditt ledarskap. Du kan ta del av hela Annikas forskningsavhandling på: liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:716849/FULLTEXT01.pdf.

Prenumerera via RSS till ditt flöde eller podcaster och besök oss gärna på Facebook: MagnusochKim för att se material från avsnittet, dela det med dina vänner och bidra med kommentarer om ledarskap. Du kan också maila oss på adressen Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. om du vill komma i kontakt med oss för att boka en egen träff för att utveckka ditt ledarskap eller få programmet "ledarskapsarenan" pressenterat för dig.

Medverkande: Magnus Gnisterhed, Kim Karhu

Gäst: Annika Engström

Tekniker: Daniel Hultander


AVSNITT 11

Ledarskap kan tränas, ta vara på dina lärande erfarenheter

"Ledarskap ska inte tränas i laboratorium, det tränas bäst i verkligheten i ledarens vardag”, ett citat av vår nästa sommargäst är Annette Runsten, VD för Day2Day - Leadership AB. Annette är aktiv som ledarskapstränare och vi möter henne i ett samtal om hur ledarskap kan tränas och vikten av att ständigt utvecklas. Annette berättar också på ett personligt sätt om sina egna erfarenheter av att utvecklas som ledare. I början av avsnittet drar Magnus en jämförelse mellan sin egen tid som fotbollsspelare i J-Södras pojklag och Slatans karriär som fotbollsprofs, och i slutet får du en utmaning att ta reda på vad du har i ditt luddiga orosmoln och våga se saker som dom är.

Prenumerera via RSS till ditt flöde eller podcaster och besök oss gärna på Facebook: MagnusochKim för att se material från avsnittet, dela det med dina vänner och bidra med kommentarer om ledarskap.

Medverkande: Magnus Gnisterhed, Kim Karhu

Gäst: Anette Runsten, Day2DAy - Leadership

Tekniker: Daniel Hultander


AVSNITT 10

Medarbetare som trivs gör grymma insatser ute hos kund!

Först ut som sommargäst är Petter Jacobs från JSC IT partner AB. Under flera år har JSC funnits med bland tio i topp på Great place to work lista över de företag i Svergie som har mest nöjda medarbetere. Just nu finns dom på 4:de plats i kategorin små org. Vi mötte delägaren Petter Jacobs med den självklara frågan: Hur skapar man nöjda medarbetere? Samtalet kom också att handla om hur långsiktigt man ska eller vågar satsa på sina medarbetare och vikten av att ha grundläggande värderingar på plats. 

Prenumerera via RSS till ditt flöde eller podcaster och besök oss gärna på Facebook: MagnusochKim för att se material från avsnittet, dela det med dina vänner och bidra med kommentarer om ledarskap.

Medverkande: Magnus Gnisterhed, Kim Karhu

Gäst: Petter Jacob, JSC IT partner AB

Tekniker: Daniel Hultander


AVSNITT 9

Ledarskap utifrån respekt - 5:e nivån av ledarskap enligt John C. Maxwell
Maxwell beskriver fem nivåer av ledarskap som var och en bygger på varandra. I detta femte och sista avsnittet i serien om ledarskap enligt John C. Maxwell reflekterar vi fritt runt den femte nivån: Respekt. Vi passar också på att göra en kort sammanfatning av de tidigare nivåerna och en praktisk tillämpning.

Nivå fem kännetecknas av ett ledarskap där människor följer dig baserat på vem du är och vad du företräder eller står för. Denna nivå är reserverad för människor som har använt många år att få verksamheter och människor att växa. Det är förhållandevis få ledare som når denna nivån och de som gör det blir ofta kända och omtalde långt utanför de verksamheter som de verkat innom.

Enligt John C. Maxwell är det nödvändigt att ha gått igenom de fyra första nivåerna för att nå den högsta, och det första steget på vägen dit är att fatta ett beslut idag att utveckla ditt ledarskap. Varje person har en potential för att växa som ledare. I avsnittet får du praktiska tips om att börja med att identifiera på vilken nivå du befinner dig som ledare, och vad du kan utveckla i ditt ledarskap för att ta dig till nästa nivå. VI jobbar också en stund med frågan om hur du som ledare rent praktiskt kan ta till dig de olika nivåerna och hur den kunskapen kan komma till nytta för ditt ledarskap. 

Prenumerera via RSS till ditt flöde eller podcaster och besök oss gärna på Facebook: MagnusochKim för att se material från avsnittet, dela det med dina vänner och bidra med kommentarer om ledarskap.

Medverkande: Magnus Gnisterhed, Kim Karhu

Tekniker: Daniel Hultander


 

AVSNITT 8

Ledarskap genom att utveckla andra - 4:e nivån av ledarskap enligt John C. Maxwell

Maxwell beskriver fem nivåer av ledarskap som var och en bygger på varandra. I detta avsnittet reflekterar vi fritt runt den fjärde nivån: Att utveckla andra.

Prenumerera via RSS till ditt flöde eller podcaster och besök oss gärna på Facebook: MagnusochKim för att se material från avsnittet, dela det med dina vänner och bidra med kommentarer om ledarskap.

Medverkande: Magnus Gnisterhed, Kim Karhu
Tekniker: Daniel Hultander


AVSNITT 7

Ledarskap utifrån resultat - 3:e nivån av ledarskap enligt John C. Maxwell

Maxwell beskriver fem nivåer av ledarskap som var och en bygger på varandra. I detta avsnittet reflekterar vi fritt runt den tredje nivån: Resultat. Inget kan vara mer motiverande för dig och de som du leder än att nå de mål och resultat som ni önskar.
Ledarskap handlar om inflytande, att påverka något så att ett önskat resultat uppstår. Ditt ansvar som ledare är att styra ditt inflytande så att det blir inriktat på de resultat som är viktigast för er att nå. Magnus ger tips om en konkret övning för att identifiera om dit ledarskap bottnar i ”Sak” eller ”Relation” och hur du som ledare behöver vara observant på vilken sida du behöver stärka i varje situation. Kim bidrar som vanligt med några goda citat, bla detta av Peter Drucker:
”Det finns två kategorier av ledare, de som producerar resultat och de som ger förklaringar till varför de inte har producerat resultat”

Prenumerera via RSS till ditt flöde eller podcaster och besök oss gärna på Facebook: MagnusochKim för att se material från avsnittet, dela det med dina vänner och bidra med kommentarer om ledarskap.

Medverkande: Magnus Gnisterhed, Kim Karhu
Tekniker: Daniel Hultander


AVSNITT 6

Ledarskap utifrån relation - 2:a nivån av ledarskap enligt John C. Maxwell

Maxwell beskriver fem nivåer av ledarskap som var och en bygger på varandra. I detta avsnittet reflekterar vi fritt runt den andra nivån: Relation. Lite förenklat kan man säga att på den här nivån väljer de som du leder att följa dig för att de själva vill, inte för att de måste. I avsnittet tar Magnus upp kärlek som en allt mer uppmärksammad grund i dagens ledarskapsundervisning. Du får också tillfälle att pröva dig själv i frågorna:
1. Vad kommer dina medarbetare ta upp i sina tacktal till dig på din 90 års dag?
2. Är dina medarbetare där för att du ska lyckas, eller är du där för att de ska lyckas?
3. Har vi roligt tillsammans?
För att leda genom relation är det viktigt att du lär känna mer av dina medarbetare än det lilla som kommer fram i det vardagliga arbetet. Vad drömmer dina medarbetare om, vad har dom för mål, vilka är deras unika förmågor och styrkor och hur kan du som ledare bäst skapa utrymme för dem att växa? Kim berättar en stark berättelse om hur synen på människor förändras när vi får mer kunskap om personen och situationen. I slutet får du också ett gott citat från Kim: ”Folk  ger inte sitt bästa till ledare som de tycker sämst om”. Både du och verksamheten har allt att vinna på att du bygger starka relationer.

Prenumerera via RSS till ditt flöde eller podcaster och besök oss gärna på Facebook: MagnusochKim för att se material från avsnittet, dela det med dina vänner och bidra med kommentarer om ledarskap.

Medverkande: Magnus Gnisterhed, Kim Karhu
Tekniker: Daniel Hultander


AVSNITT 5

Ledarskap utifrån din position - 1:a nivån av ledarskap enligt John C. Maxwell

Maxwell beskriver fem nivåer av ledarskap som var och en bygger på varandra. I detta avsnittet reflekterar vi fritt runt den första nivån: Position. Positionen ger dig auktoritet, befogenhet och legitimitet för ditt uppdrag som ledare. Kim tar upp ett sätt för dig att undersöka hur säker du är på din position genom att ställa dig frågorna:
1. Vilket är mitt ansvarsområde? (Auktoritet) 
2. Vad kan jag fatta beslut om utan att fråga någon annan? (Befogenhet)
3. Vem/vilka står bakom mitt ledarskap? (Legitimitet)
Magnus betonar vikten av att identifiera sin ”roll” och hur den skiljer sig från dig som ”person”. I avsnittet får du också ett praktiskt verktyg som hjälper dig att identifiera vilka personliga styrkor som du kan fylla din roll med för att utföra de unika uppgifter som kommer med just din roll i den position som du har. Viktigt är dock att inte fastna i att leda utifrån endast position utan att snarast arbeta för att komma upp på nästa nivå av ledarskap, som är relation, enligt Maxwell.

Prenumerera via RSS till ditt flöde eller podcaster och besök oss gärna på Facebook: MagnusochKim för att se material från avsnittet, dela det med dina vänner och bidra med kommentarer om ledarskap.

Medverkande: Magnus Gnisterhed, Kim Karhu
Tekniker: Daniel Hultander


AVSNITT 4
Älska ansvar - lär dig skapa muntliga kontrakt

Kan man verkligen älska ansvar, eller är ansvar alltid förknippat med en tung börda? Hur klingar ordet ansvar i dina öron, positivt eller negativt? I det här avsnittet ställer Kim frågan om du är redo att flytta från baksätet i bilen? Där har alla åsikter och uppfattningar men ingen har någon ratt! Magnus berättar om några viktiga erfarenheter av ansvar som fick betyda mycket för honom som ung ledare. I avslutningen får du några enkla verktyg för att skapa ett större ägandeskap hos dina medarbetare genom att upprätta muntliga kontrakt, då växer andra i ansvar runt om kring dig som ledare.

Prenumerera via RSS till ditt flöde eller podcaster och besök oss gärna på Facebook: MagnusochKim för att se material från avsnittet, dela det med dina vänner och bidra med kommentarer om ledarskap.

Medverkande: Magnus Gnisterhed, Kim Karhu
Tekniker: Daniel Hultander


AVSNITT 3
Din förmåga att vara tydlig lägger grunden för ditt ledarskap

I det här avsnittet får du några konkreta tips om hur du bäst förbereder dig inför ett möte för att öka din tydlighet och stärka ditt ledarskap. Du utmanas att jobba med frågan om "vad du verkligen vill" och att ta reda på hur länge sedan det egentligen var som du tydligt uppmuntrade dina medarbetare. I inledningen tar Kim en omväg via en association om hundars sätt att hälsa på varandra genom att nosa på sina kompisars mest privata ställen...

Prenumerera via RSS till ditt flöde eller podcaster och besök oss gärna på Facebook: MagnusochKim för att se material från avsnittet, dela det med dina vänner och bidra med kommentarer om ledarskap.

Medverkande: Magnus Gnisterhed, Kim Karhu
Tekniker: Daniel Hultander