Avsnitt 26

Effektiva team, del 3

Att teamet under en period opponerar sig mot dig och prövar ditt ledarskap är ett tecken på att du gjort rätt! Du har lyckats med att nå det första målet i teamets utveckling, nämligen att skapa tillhörighet och trygghet.

Konsekvensen av den tillhörigheten och tryggheten är att deltagarna nu vågar och vill ge uttryck för sin egen uppfattning. Flera vill ställa kritiska frågor i syfte att skapa utrymme för sig själva och hitta sin roll och position i teamet. Många ledare har svårt med sina egna känslor i den här fasen av teamets utveckling som kännetecknas av opposition och konflikt. Det kan hända att du känner dig ifrågasatt, utanför och ibland orättvist behandlad. Då gäller det att minnas att du i din roll som ledare bidrar med något helt unikt i teamet. Du ger deltagarna något att ta spjärn emot i sina samtal och diskussioner. Du ger dem en legitim motpart, någon som det är okej att hålla med eller inte hålla med, och som det också är okej att tycka om eller inte tycka om. Det är en roll som ingen av deltagarna kan ta men som är avgörande för att teamet ska gå vidare och komma igenom andra fasen av sin utveckling.

Du märker att teamet har tagit ett steg vidare när det inte är lika tyst längre runt bordet när viktiga frågor diskuteras och ditt ord som ledare prövas och ifrågasätts på ett nytt sätt. Samma frågor som du tycker att ni redan kommit överens om tas nu upp till ny diskussion och alla tycks ha nya uppfattningar. Men tänk på att när frågorna var uppe förra gången var teamet i sin inledande fas. Då var det viktigare för teamets deltagare att passa in och känna tillhörighet än att ge uttryck för sina egna åsikter. Nu däremot, när frågan tas upp igen, känner alla ett större mått av trygghet och det är tvärt om mot tidigare viktigt för alla att profilera sig. Teamets deltagare vill hitta sin roll och se till att göra sin röst hörd.

Under andra fasen av teamets utveckling börjar din ”makt” som ledare för teamet att sakta fördelas ut till teamets medlemmar. Det är en viktig process men också svår för ledaren som ställs inför att skiljas från känslan av kontroll och makt, något som är naturligt att vilja hålla fast vid.

Alla team behöver periodvis en ledare att ta spjärn emot. Att vara en sådan ledare är en av de bästa gåvorna som du kan ge ditt team.

Prenumerera via RSS till ditt flöde eller podcaster och besök oss gärna på Facebook: MagnusochKim för att se material från avsnittet, dela det med dina vänner och bidra med kommentarer om ledarskap. Du kan också maila oss på adressen Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. om du vill komma i kontakt med oss. Berätta gärna om dina egna erfarenheter av ledarskap eller att boka en träff för att jobba med din utveckling. Du kan också boka en träff för en presentation av Ledarskapsarenan, ett personligt anpassat ledaskapsutvecklingsprogram som hjälper dig att träna på de färdigheter som vi samtalar om i podden.

Medverkande: Magnus Gnisterhed, Kim Karhu

Tekniker: Daniel Hultander


Avsnitt 25

Effektiva team, del 2

Ditt mål som ledare för ett team under den första tiden är att skapa tillhörighet och trygghet. Självklart finns det också andra mål. Teamet är ju inte till för sin egen skull utan för att tex lösa problem eller skapa tillväxt i verksamheten. Men den typen av mål speglar bara en av de processer som pågår i ditt team, den andra handlar om teamets egen utveckling mot ett effektivt team.

I vårt förra avsnitt tog vi upp det första som du som ledare för ett team behöver vara medveten om och vad som kännetecknar ett nystartat team. I detta avsnittet ger vi flera tips om hur du som ledare kan agera i början för att ge teamet en bra start. En checklista på några enkla saker som du lätt kan göra för att skapa trygghet och delaktighet i gruppen är att:

  • Se till att alla presenterar sig, gärna med lite mer info om sig själva än bara namnet för att snabbt initiera vikten av att lära känna varandra och för att förenkla för deltagarna att fortsatta sina samtal senare vid kaffepausen
  • Ha en förberedd dagordning som du ser till att alla får tillgång till
  • Sätt upp ramarna för teamets samtalsklimat, var noga med att alla får utrymme att yttra sig och stötta de som har svårt att komma till tals genom att fördela ordet
  • Ta upp frågor som berör teamets utveckling, vilka värderingar är viktiga och vad ni förväntar er av varandra när det gäller attityd, kommunikation, punktlighet mm. Det räcker inte att du som ledare berättar ur du vill ha det, bjud in alla till ett samtal där alla får yttra sig
  • Se till att du som ledare löser ev kommunikation ut och in från teamet, framför allt sådant som kan orsaka tveksamhet eller frågetecken ang teamets uppdrag och mål
  • Det är bättre att vara övertydlig än att riskera att vara otydlig om uppgifter som är viktiga för teamet att känna till

Det som ska känneteckna dig som ledare i början är att att du är styrande och självklar i din roll. Självklar är inte samma sak som att vara självsäker eller rent av självgod. Tvärt om så kan din självklarhet som ledare bidra till att du på ett naturligt sätt ser till att alla kommer till tals och att teamet vågar ta upp känsliga frågor på bordet. I slutet av avsnittet tar Kim upp att varje gruppmedlem har ansvar för gruppens resultat, inte bara ledaren. Så tänk på att du kan bidra med mycket även som medlem i ett team genom att agera på ett sätt som bidrar till teamets utveckling.

Prenumerera via RSS till ditt flöde eller podcaster och besök oss gärna på Facebook: MagnusochKim för att se material från avsnittet, dela det med dina vänner och bidra med kommentarer om ledarskap. Du kan också maila oss på adressen Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. om du vill komma i kontakt med oss. Berätta gärna om dina egna erfarenheter av ledarskap eller att boka en träff för att jobba med din utveckling. Du kan också boka en träff för en presentation av Ledarskapsarenan, ett personligt anpassat ledaskapsutvecklingsprogram som hjälper dig att träna på de färdigheter som vi samtalar om i podden.

Medverkande: Magnus Gnisterhed, Kim Karhu

Tekniker: Daniel Hultander


Avsnitt 24

Effektiva team, del 1

Att arbeta i team är något som nästan alla har erfarenhet av. Men inte alla vet vad det är som händer när man sätter samman en grupp av människor till att utgöra ett team.

Det som definierar ett team jämfört med en grupp är att teamet hålls samman av ett gemensamt mål och är ömsesidigt beroende av varandra för att nå målet. Många team brister i sin överlåtelse till varandra och många ledare brister i sin förståelse för teamets inre processer. Det första vi slår fast i detta inlidande avsnitt om att skapa effektiva team är att du som ledare kan och bör veta något om hur ett team växer och utvecklas. Du behöver inte överaskas, du kan vara förberedd. Dessutom visar forskning insikten om hur team utvecklas tydligt ökar teamets förmåga att prestera.

Teamet kompetens är inte automatiskt lika med summan av varje teammedlems kompetens. Potentialen finns att teamet presterar långt bättre än så men alldeles för ofta är det tvärt om.

Att teamet utgörs av högpresterande och professionella personer är inte en garanti för att de ska lyckas tillsammans. Kim tar några kända exempel från hur ishockeylag har underpresterat trotts att alla spelare var stjärnor. När ett team sätts samman starar minst två processer samtidigt. Den ena handlar om teamets uppdrag och den är nog alla medvetna om. Den andra handlar om själva teamet och dess utveckling och den är det många som missar. Båda processerna kräver energi och fokus från teamets medlemmar. Lyckas du som ledare att underlätta teamets process så skapar du mer utrymme och energi för teamet att ägna sig åt uppdraget.

Inledningsvis är det tillhörighet och trygghet som utgör teamets inre process. Magnus berättar om de frågor som är aktuella för de enskilda teammedlemmarna när det gäller att etablera tillhörighet och känna trygghet. Du som ledare kan bil skicklig på att besvara dessa genom ditt sätt att leda teamet. Några exempel p är ”Har jag ett värde i det sammanhanget”, ”är jag tillräckligt kompetent”, ”vad kommer att förväntas av mig” och ”tycker de andra om mig”. I nästa avsnitt kommer vi att gå närmare in på vad du som ledare kan göra för att underlätta för ditt team att snabbt och målinriktat arbeta er igenom det första stadiet i teamets utveckling och lägga en bra grund för teamets fortsatta arbete tillsammans.

Prenumerera via RSS till ditt flöde eller podcaster och besök oss gärna på Facebook: MagnusochKim för att se material från avsnittet, dela det med dina vänner och bidra med kommentarer om ledarskap. Du kan också maila oss på adressen Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. om du vill komma i kontakt med oss. Berätta gärna om dina egna erfarenheter av ledarskap eller att boka en träff för att jobba med din utveckling. Du kan också boka en träff för en presentation av Ledarskapsarenan, ett personligt anpassat ledaskapsutvecklingsprogram som hjälper dig att träna på de färdigheter som vi samtalar om i podden.

Medverkande: Magnus Gnisterhed, Kim Karhu

Tekniker: Daniel Hultander

 


Avsnitt 23

Martin Luther King sa inte ”I have a plan”

Martin Luther King sa ”I have a dream” i det som räkans som ett av världshistoriens viktigaste tal. Hade han sagt ”I have a plan” så skulle förmodligen ingen av oss kommit ihåg den planen. Ändå är det ofta så som vi gör med oss själva och med andra. Vi censurerar våra drömmar och tycker att det är viktigare med bra planer. Men det är inte dina planer som formar din framtid, det är dina drömmar. Om människor inte först fångat din dröm kommer de inte heller att förverkliga din plan. I dagens avsnitt möter vi Beatrice Carpvik på Consid AB som vet vad det innebär att våga drömma och att våga vara konkret med sin dröm för att sedan se den gå i uppfyllelse. Idag är hon i sin drömposition som varumärkesansvarig på Consid.I vår kommentar till intervjun tar vi upp några faktorer som vi uppfattar som avgörande för Beatrices framgång: energi, attityd, frihet och förtroende. För en person med rätt attityd skapar stor frihet också stort ansvar. I avsnittet berättar Kim om hur författaren till boken ”The Motivation Manifesto” Brendon Burchard beskriver ett helt nytt sätt att arbeta med dina mål. Att överge S.M.A.R.T målen och börja jobba med D.U.M.B mål, som står för: Drömbaserade, Upplyftande, Metodbaserade, Beteendetriggande. Hur behandlar du dina egna drömmar? Gör du som Beatrice, eller väljer du att kasta bort dem för att du inte tror att de kan bli verklighet?

Prenumerera via RSS till ditt flöde eller podcaster och besök oss gärna på Facebook: MagnusochKim för att se material från avsnittet, dela det med dina vänner och bidra med kommentarer om ledarskap. Du kan också maila oss på adressen Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. om du vill komma i kontakt med oss. Berätta gärna om dina egna erfarenheter av ledarskap eller att boka en träff för att jobba med din utveckling. Du kan också boka en träff för en presentation av Ledarskapsarenan, ett personligt anpassat ledaskapsutvecklingsprogram som hjälper dig att träna på de färdigheter som vi samtalar om i podden.

Medverkande: Magnus Gnisterhed, Kim Karhu

Gäst: Beatrice Carpvik, Consid AB

Tekniker: Daniel Hultander


Avsnitt 22

Det finns inga framgångsrika ledare med misslyckade medarbetare

Som ny ledare är det lätt att du lurar dig själv med tanken att du först ska kunna allt som alla andra kan, fast lite bättre, och sedan lägga själva ledaruppdraget utöver det. Med hjälp av vår gäst: Mikael Widlund, affärschef på ViaCon AB får vi ett annat perspektiv. Mikael utmanar dig som ledare att sätta dina medarbetare i centrum och att skapa förutsättningar för deras framgång genom att bidra med det som de inte kan. Till exempel att skapa fokus genom att undanröja alla hinder, stora som små, som riskerar att stå i vägen för att dina medarbetare ska lyckas. Mikael talar om att röja undan rötter och stenar från vägen mot målen! På frågan om vilka råd Mikael vill ge till en person som är ny som ledare blir svaret att ofta ställa frågan ”Vad är det jag ska tillföra i organisationen för att hela organisationen ska må bättre?” Och istället för att sträva efter att lära sig allt det som de andra kan istället bestämma sig för att bidra med det som organisationen inte kan! Utöver detta får du några exempel på vad Mikael upplever som svårast i ledaruppdraget och när han är som gladast över att vara ledare.

Prenumerera via RSS till ditt flöde eller podcaster och besök oss gärna på Facebook: MagnusochKim för att se material från avsnittet, dela det med dina vänner och bidra med kommentarer om ledarskap. Du kan också maila oss på adressen Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. om du vill komma i kontakt med oss. Berätta gärna om dina egna erfarenheter av ledarskap eller att boka en träff för att jobba med din utveckling. Du kan också boka en träff för en presentation av "Ledarskapsarenan", ett personligt anpassat ledaskapsutvecklingsprogram som hjälper dig att träna på de färdigheter som vi samtalar om i podden.

Medverkande: Magnus Gnisterhed, Kim Karhu

Gäst: Mikel Widlund, ViaCon AB

Tekniker: Daniel Hultander


 

Avsnitt 21

Hinder på vägen till ett framgångsrikt ledarskap del 3 – Bitterhet

En glad person kan inte samtidigt vara bitter och en bitter person kan inte samtidigt vara glad. Bitterhet utvecklas när du tillåter besvikelser ta över i minnet. Bestäm dig därför redan idag för att börja samla på tacksamhet istället för besvikelser. Börja älta goda tankar! Tänk dig att ditt liv är en resa i en bil med en backspegel på var sida. En av dem visar dina besvikelser och den andra visar det du har att vara tacksam för. Det är du som bestämmer vilken av backspeglarna du väljer att titta i! I dagens avsnitt får du konkreta tips på hur du börjar samla på tacksamhet och tränar din hjärna att fokusera på det som är positivt. Ett sådant tips är att varje dag skriva ner något som man är GLAD, TACKSAM och STOLT över. Vägen ut ur bitterhet börjar med att acceptera ditt eget ansvar, du sitter själv på nycklarna till dörren som öppnas från insidan. Magnus betonar förlåtelse som den enskilt viktigaste nyckeln till frihet från bitterhet. Att förlåta innebär enligt ordboken: ”att upphöra att känna bitterhet mot någon eller att kräva gottgörelse för någons orätta handling, att ha överseende med det som blivit fel”. Som ledare är det oerhört värdefullt att lära sig att ge och ta emot förlåtelse, naturligtvis för andras skull men också för att bevara din egen kreativa frihet och förmågan att drömma positivt. Gör du det kommer ditt ledarskap och föredöme att utmärka sig i längden. I slutet av avsnittet tar vi också upp möjligheten att påverka ditt sinne genom hur du använder din kropp. Tänk igenom ditt rörelsemönster, vad ger du uttryck för vanligtvis på ditt arbete eller hemma? Har du sett någon som just vunnit hösta vinsten gå med sänkt huvud och sparka i gruset? Pröva att röra dig på ett sätt som motsvarar den känsla som du vill uppleva och känn efter hur snabbt den känslan kommer till dig.

Prenumerera via RSS till ditt flöde eller podcaster och besök oss gärna på Facebook: MagnusochKim för att se material från avsnittet, dela det med dina vänner och bidra med kommentarer om ledarskap. Du kan också maila oss på adressen Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. om du vill komma i kontakt med oss. Berätta gärna om dina egna erfarenheter av ledarskap eller att boka en träff för att jobba med din utveckling. Du kan också boka en träff för en presentation av "Ledarskapsarenan", ett personligt anpassat ledaskapsutvecklingsprogram som hjälper dig att träna på de färdigheter som vi samtalar om i podden.

Medverkande: Magnus Gnisterhed, Kim Karhu

Tekniker: Daniel Hultander


Bonus 1 (Avsnitt 20)

Grattis till ”Årets Grundare” på Entrepreneursgalan!

Extrainsatt avsnitt med vinnarintervjuer från pristagarna
 

Northern Offshore Services har utsetts till Årets Grundare 2015 av organisationen Founders Alliance. Utmärkelsen delades ut vid Entrepreneursgalan i Stockholm.

David Kristensson, Michael Kristensson och Martin Landström, NOS grundare, fick ta emot priset av Prins Daniel inför en jury bestående av Bertil Hult (EF Education First), Anders Wall (Beijer Alma), Shori Zand (Avesina), Niklas Adalberth (Klarna) och Percy Barnevik (Hand-in-Hand).

Här möter vi David och Michael i ett samtal om Ledarskap och delad segerglädje.

Prenumerera via RSS till ditt flöde eller podcaster och besök oss gärna på Facebook: MagnusochKim för att se material från avsnittet, dela det med dina vänner och bidra med kommentarer om ledarskap. Du kan också maila oss på adressen Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. om du vill komma i kontakt med oss. Berätta gärna om dina egna erfarenheter av ledarskap eller att boka en träff för att jobba med din utveckling. Du kan också boka en träff för en presentation av "Ledarskapsarenan", ett personligt anpassat ledaskapsutvecklingsprogram som hjälper dig att träna på de färdigheter som vi samtalar om i podden.

Medverkande: Magnus Gnisterhed, Kim Karhu

Tekniker: Daniel Hultander


Avsnitt 19

Hinder på vägen till ett framgångsrikt ledarskap del 2 – Besvikelse

Besvikelse kommer av att vår förväntan inte blir uppfylld. Som ledare ansvarar du för att kommunicera dina förväntningar på ett sådant sätt att andra får bästa tänkbara möjlighet att själva äga och utföra sina uppdrag så att dina och kundens förväntningar uppfylls eller överträffas. Men detsamma gäller dina egna förväntningar på dig själv. Bakom ditt sätt att agera ligger dina förväntningar på dig själv. I avsnittet får du flera exempel på hur du kan jobba med dina egna tankar för att motverka att känna besvikelse och i stället leva i tacksamhet. Kim tar exemplet med klassåterträffen och den klassiska brännbollsmatchen och hur dina tankar spelar dig ett spratt när det är din tur att slå... Slutsatsen är att det är viktigare för oss att ge vår inre röst rätt än att lyckas med vår prestation. Hur hanterar du din egen och andras besvikelse? Är det ok att visa sin besvikelse eller ska man hålla den för sig själv? Magnus betonar vikten av att våga acceptera din egen besvikelse och hitta en väg att ge uttryck för den. Avsnittet börjar med ett samtal om att hitta fram till dagens skatt! Vad är dagens unika möjlighet som kanske inte kommer tillbaka i morgon, hur hittar du fram till dagens guldkorn? Vi tittar också snabbt tillbaka på förra veckans avsnitt om bekymmer och reflekterar kort om tillit som bekymrets motpol. På vår FB-sida kan du hitta en definition av tillit som kan utmana dig och dina medarbetare att tänka till på hur ni agerar tillsammans.

Prenumerera via RSS till ditt flöde eller podcaster och besök oss gärna på Facebook: MagnusochKim för att se material från avsnittet, dela det med dina vänner och bidra med kommentarer om ledarskap. Du kan också maila oss på adressen Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. om du vill komma i kontakt med oss. Berätta gärna om dina egna erfarenheter av ledarskap eller att boka en träff för att jobba med din utveckling. Du kan också boka en träff för en presentation av "Ledarskapsarenan", ett personligt anpassat ledaskapsutvecklingsprogram som hjälper dig att träna på de färdigheter som vi samtalar om i podden.

Medverkande: Magnus Gnisterhed, Kim Karhu

Tekniker: Daniel Hultander


 

Avsnitt 18

Hinder på vägen till ett framgångsrikt ledarskap del 1 – Bekymmer

Har du någon gång hört någon berätta att det är tack vare alla mina bekymmer som jag har blivit så framgångsrik eller ”jag tror jag behöver bekymra mig lite mer så når jag snart mina mål?. Vi stöter alla på hinder på vägen mot ett framgångsrikt ledarskap. Ett av dessa hinder är bekymmer och oro. I detta avsnitt läser Kim en tänkvärd dikt om hur vi hanterar motgång. Vi berättar också om hur bekymmer låser vår kreativitet och hämmar vår förmåga att se olika alternativ. Oro är en energitjuv av stora mått, du blir oftast tröttare av att bekymra dig än att ta tag i problemet på ett kreativt sätt. I avsnittet får du också flera bra tips om hur du kan ta dig ur ett mönster av bekymmer och oro. Ett av dem är att återspegla dina tidigare positiva erfarenheter, läs dina anteckningar eller be någon berätta för dig och påminna dig om det du varit lyckosam med. Ibland kan det också vara bra att våga tänka ”vad är det värsta som kan hända” och tillåta dig att gå över till kreativa tankar på hur du ska hantera det i så fall.

Prenumerera via RSS till ditt flöde eller podcaster och besök oss gärna på Facebook: MagnusochKim för att se material från avsnittet, dela det med dina vänner och bidra med kommentarer om ledarskap. Du kan också maila oss på adressen Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. om du vill komma i kontakt med oss. Berätta gärna om dina egna erfarenheter av ledarskap eller att boka en träff för att jobba med din utveckling. Du kan också boka en träff för en presentation av "Ledarskapsarenan", ett personligt anpassat ledaskapsutvecklingsprogram som hjälper dig att träna på de färdigheter som vi samtalar om i podden.

Medverkande: Magnus Gnisterhed, Kim Karhu

Tekniker: Daniel Hultander


Avsnitt 17

Vägen till ett framgångsrikt ledarskap del 4 – Återkoppling

Har du bestämt dig för vilka vägmärken du ska titta efter på vägen mot ditt mål? Vad är det som kommer att berätta för dig att du är på rätt väg? Att få kontinuerlig återkoppling/feed back är avgörande för att kunna bestämma sin position och fortsätta i rätt riktning, mot målet. För dig som ledare börjar arbetet med återkoppling långt innan själva återkopplingen äger rum. Vad vill du få återkoppling om, hur ska det gå till och från vem? Det är ditt ansvar som ledare att du får återkoppling, ingen annan tar det ansvaret åt dig och du har inte råd att låta det bero på andras goda vilja. Om du tar dig tid att tänka på detta i förväg så kommer dina medarbetares återkoppling att bli ett täcken på att du är på rätt väg! I detta avsnittet berättar Magnus också om sina erfarenheter av vägbeskrivningar i Sydafrika och Kim påminner om berättelsen om de två skoförsäljarna som kom hem från sina resor till en annan del av Afrika... Men det viktigaste du får med dig är utmaningen att våga be om att få mer återkoppling i ditt arbete som ledare.
Prenumerera via RSS till ditt flöde eller podcaster och besök oss gärna på Facebook: MagnusochKim för att se material från avsnittet, dela det med dina vänner och bidra med kommentarer om ledarskap. Du kan också maila oss på adressen Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. om du vill komma i kontakt med oss. Berätta gärna om dina egna erfarenheter av ledarskap eller att boka en träff för att jobba med din utveckling. Du kan också boka en träff för en presentation av "Ledarskapsarenan", ett personligt anpassat ledaskapsutvecklingsprogram som hjälper dig att träna på de färdigheter som vi samtalar om i podden.

Medverkande: Magnus Gnisterhed, Kim Karhu

Tekniker: Daniel Hultander