Avsnitt 34

Behåll teamets effektivitet (Effektiva team, del 7)

I detta vårt avslutande avsnitt om effektiva team tar vi upp frågan om hur man bibehåller teamets effektivitet. Kim ger oss fyra ord att jobba med: Inspirera, Innovera, Involvera och Implementera. Vi samtalar också om hur viktigt det är att ledaren ger näring åt en fortlöpande förändring så att teamet inte upplever förändring som ett hot mot deras framgång. Mitt i framgången som ett effektivt team upplever så är det lätt att teamet slutar sätta av tid till teamets fortsatta utveckling. Magnus tipsar därför om att fortsätta göra det som gjorde att ni tog er till den nivån som ni är på nu! Du kan som ledare ge utrymme för att relationer och samspel medlemmarna emellan slipas och utvecklas genom att sätta upp tid för sådana samtal och erfarenheter på dagordningen.

Du kan boka en träff för en presentation av Ledarskapsarenan, ett personligt anpassat ledaskapsutvecklingsprogram som hjälper dig att träna på de färdigheter som vi samtalar om i podden. Maila oss på adressen Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. om du vill komma i kontakt med oss. Berätta gärna om dina egna erfarenheter av ledarskap eller att boka en träff för att jobba med din utveckling.

Prenumerera via RSS till ditt flöde eller podcaster och besök oss gärna på Facebook: MagnusochKim för att se material från avsnittet, dela det med dina vänner och bidra med kommentarer om ledarskap. 

Medverkande: Magnus Gnisterhed, Kim Karhu

Tekniker: Daniel Hultander


Avsnitt 33

Alla människor föds nakna

Lämna scenen till dina medarbetare och släpp människor fria att prestera! Det är enligt Johan Werneskog en nyckel till Cygates framgång under de senaste 10 åren. Under den perioden har bolaget vuxit från 300 till ca 750 medarbetare totalt. Johan är en av fyra regionchefer och vi möter honom med frågan om vad som krävs av ledarskapet i ett snabbt växande bolag. Ett av svaren från Johan handlar om att lämna scenen till medarbetarna med fullt förtroende för att de kommer att lyckas med i sina ansvar och uppdrag. Vi berör också frågor om kultur, personlig utveckling och att alla människor föds nakna – utan titlar, med samma värde!

Du kan boka en träff för en presentation av Ledarskapsarenan, ett personligt anpassat ledaskapsutvecklingsprogram som hjälper dig att träna på de färdigheter som vi samtalar om i podden. Maila oss på adressen Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. om du vill komma i kontakt med oss. Berätta gärna om dina egna erfarenheter av ledarskap eller att boka en träff för att jobba med din utveckling.

Prenumerera via RSS till ditt flöde eller podcaster och besök oss gärna på Facebook: MagnusochKim för att se material från avsnittet, dela det med dina vänner och bidra med kommentarer om ledarskap. 

Medverkande: Magnus Gnisterhed, Kim Karhu

Gäst: Johan Wärnerskog

Tekniker: Daniel Hultander


Avsnitt 32

Nyår med Magnus och Kim! Ett personligt samtal om mål och förberedelser

årets sista dag möter du Magnus och Kim i ett personligt samtal om året som gått och om den positiva känslan av att nå sina mål. Kim berättar om 10 år med Göteborgsvarvet och Magnus delar med sig av samtalstips inför kvällens nyårsfirande. Du får också två olika konkreta övningar som stärker din förmåga att nå dina drömmål i samspel med ditt undermedvetna. Perfekt att plocka fram under årets första vecka på jobbet! I slutet av avsnittet uppmuntrar vi dig att vara lyhörd inför dina egna behov av förberedelse inför uppdrag som ligger framför och att ta första steget mot dina mål redan idag! GOTT NYTT ÅR!

Du kan boka en träff för en presentation av Ledarskapsarenan, ett personligt anpassat ledaskapsutvecklingsprogram som hjälper dig att träna på de färdigheter som vi samtalar om i podden. Maila oss på adressen Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. om du vill komma i kontakt med oss. Berätta gärna om dina egna erfarenheter av ledarskap eller att boka en träff för att jobba med din utveckling.

Prenumerera via RSS till ditt flöde eller podcaster och besök oss gärna på Facebook: MagnusochKim för att se material från avsnittet, dela det med dina vänner och bidra med kommentarer om ledarskap. 

Medverkande: Magnus Gnisterhed, Kim Karhu

Tekniker: Daniel Hultander


 

Avsnitt 31

Effektiva team (del 6) Tillit och struktur

Efter perioden av opposition och konflikt mognar teamet. Du kan se fram emot att få lön för mödan du lagt ner på att skapa fungerande konfliktlösning, gemensam målbild och fungerande kommunikation i ditt team. Teamet präglas nu av tillit och struktur. Du märker det genom att observera teamets samspel. Teamets diskussioner är öppna och resultatorienterade. Arbetsfördelning går smidigt eftersom alla vet om och har accepterat varandras styrkor. Som ledare kan du lämna ytterligare ansvar till deltagarna också när det gäller ledarskap för olika delar av ert arbete. Tack vare det fördelade ledarskapet och tryggheten i gruppen kan du också delta på ett nytt sätt i teamets samtal och bidra med mer av dina egna tankar, utan att teamet uppfattar det som allt för styrande. Viktigt att tänka på är att fortsätta hålla fokus på uppsatta mål och att hålla koll på resultaten av teamets arbete. Att det är god stämning och att folk trivs är förutsättningar inte målsättningar för ert fortsatta arbete.

Prenumerera via RSS till ditt flöde eller podcaster och besök oss gärna på Facebook: MagnusochKim för att se material från avsnittet, dela det med dina vänner och bidra med kommentarer om ledarskap. Du kan maila oss på adressen Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. om du vill komma i kontakt med oss. Berätta gärna om dina egna erfarenheter av ledarskap eller att boka en träff för att jobba med din utveckling. Du kan också boka en träff för en presentation av Ledarskapsarenan, ett personligt anpassat ledaskapsutvecklingsprogram som hjälper dig att träna på de färdigheter som vi samtalar om i podden.

Medverkande: Magnus Gnisterhed, Kim Karhu

Tekniker: Daniel Hultander


Avsnitt 30


Ett samtal om globalt ledarskap med Azita Shariati

Sodexo AB:s VD Azita Shariati utsågs av tidningen veckans affärer till näringslivets mäktigaste kvinna 2015. I detta avsnittet möter vi henne i ett samtal om ledarskap i ett globalt företag med 420 000 medarbetare i 80 olika länder.press Azita 0349 700K

På frågan om hur det går till att leda ett så stort antal människor svarar Azita att allt handlar om att ha tydliga värderingar och att fatta alla beslut med stöd av dessa värderingar. Azita beskriver sitt eget ledarskap som empatiskt och krävande, en kombination av iransk tydlighet och svensk laganda! Empatiskt genom att hon alltid är öppen för att lyssna in och skapa delaktighet i beslut. Krävande genom att alltid förvänta sig en full överlåtelse från medarbetare när ett beslut är fattat. Hon nämner också dessa tre avgörande ingredienser för ett framgångsrikt ledarskap i framtiden: Inrikting, Resurser och att Se människor. Avslutningsvis några siffror för Sodexo AB (2014): 18 miljarder euro i omsättning, 420 000 medarbetare i 80 länder, 18:e största arbetsgivaren i världen!

Prenumerera via RSS till ditt flöde eller podcaster och besök oss gärna på Facebook: MagnusochKim för att se material från avsnittet, dela det med dina vänner och bidra med kommentarer om ledarskap. Du kan maila oss på adressen Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. om du vill komma i kontakt med oss. Berätta gärna om dina egna erfarenheter av ledarskap eller att boka en träff för att jobba med din utveckling. Du kan också boka en träff för en presentation av Ledarskapsarenan, ett personligt anpassat ledaskapsutvecklingsprogram som hjälper dig att träna på de färdigheter som vi samtalar om i podden.

Medverkande: Magnus Gnisterhed, Kim Karhu

Gäst: Azita Shariati VD Sodexo AB


Avsnitt 29

Effektiva team förtydligar sina mål tillsammans (Effektiva team, del 5)

Är du på väg mot samma mål som de andra i ditt team? Ja visst svarar du kanske, vi har ett mål. Men hur säker är du på att de andra i ditt team har uppfattat målet på samma sätt som du? I detta avsnittet fokuserar vi på hur du kan jobba med att skapa en gemensam bild av teamets mål.

I början av teamets utveckling är det ofta du som ledare som vet mest om teamets uppdrag. Säkert har du varit noga med att berätta om uppdraget redan när du samlade teamet. Men det är nu när teamet har kommit en bit i sin utveckling som du har möjlighet att noga undersöka hur varje teammedlem har uppfattat målen. Teamet har en större öppenhet nu och kanske blir samtalet om målen betydligt mer intensivt nu än tidigare. Se det i så fall som ett steg framåt och ett bra tillfälle för teamet att lära sig hantera en positiv konflikt.

I avsnittet får du flera verktyg att jobba med för att tillsammans förtydliga teamets mål, bla en enkel övning med bilder. I slutet tar vi upp vikten av att medvetet forma teamets kultur. Ofta kommer kulturen smygande genom outtalade vanor och omedvetna beteenden. Som ledare har du ansvar för att ta upp och belysa dessa vanor och beteenden. Varför ni gör det ni gör, och medverkar det till att forma en kultur som bäst främjar målen för er verksamt och ert samspel?

Prenumerera via RSS till ditt flöde eller podcaster och besök oss gärna på Facebook: MagnusochKim för att se material från avsnittet, dela det med dina vänner och bidra med kommentarer om ledarskap. Du kan maila oss på adressen Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. om du vill komma i kontakt med oss. Berätta gärna om dina egna erfarenheter av ledarskap eller att boka en träff för att jobba med din utveckling. Du kan också boka en träff för en presentation av Ledarskapsarenan, ett personligt anpassat ledaskapsutvecklingsprogram som hjälper dig att träna på de färdigheter som vi samtalar om i podden.

Medverkande: Magnus Gnisterhed, Kim Karhu

Tekniker: Daniel Hultander


Avsnitt 28

Effektiva team, del 4

Ditt ledarskap är avgörande för om teamet kommer igenom konflikt- och oppositionsfasen. Ditt mål är att teamet ska utvecklas vidare och bli ett effektivt team. Det är du som har störst möjlighet att påverka om det blir så. Även om du inte känner det så alltid är det du som ledare som har störst makt att påverka den kultur som teamet håller på att skapa tillsammans.

I det här avsnittet får du flera praktiska verktyg för att leda och påverka ditt teams utveckling. Vilket verktyg du än väljer att använda så kommer det att kräva mod och tydlighet från dig som ledare. I den här fasen får man inte mycket gratis. Ofta behöver du visa stort tålamod med deltagarans behov av att söka sin egen plats och identitet i teamet. Du behöver också vara tydlig med att inte tillåta att någon konflikt om teamets arbete går över till att bli personkonflikter med personliga påhopp. Du kan rädda mycket av teamets fortsatta utveckling tillsammans om du stävar den typen av konflikter direkt genom att göra deltagarna uppmärksamma på sitt beteende och klart säga ifrån att det inte är ok.

Mot slutet av avsnittet berättar Kim om hur du kan hjälpa hela teamet framåt genom att ta upp samtal om de spelregler som ni vill ska känneteckna ert samarbete. Och har ni redan gjort det så kan du gärna fråga teamet hur de uppfattar att ni följer era spelregler och vad de tycker att ni kan bli bättre på. Du får också rådet av Magnus att alltid använda 10-20% av teamets mötestid åt att bearbeta teamets inre processer och åt team-kultur-utvecklande samtal om er funktion tillsammans. Gör du det så har du alltid ett fräscht team att jobba med!

Prenumerera via RSS till ditt flöde eller podcaster och besök oss gärna på Facebook: MagnusochKim för att se material från avsnittet, dela det med dina vänner och bidra med kommentarer om ledarskap. Du kan också maila oss på adressen Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. om du vill komma i kontakt med oss. Berätta gärna om dina egna erfarenheter av ledarskap eller att boka en träff för att jobba med din utveckling. Du kan också boka en träff för en presentation av Ledarskapsarenan, ett personligt anpassat ledaskapsutvecklingsprogram som hjälper dig att träna på de färdigheter som vi samtalar om i podden.

Medverkande: Magnus Gnisterhed, Kim Karhu

Tekniker: Daniel Hultander


Avsnitt 27

Nyfikenhet och viljan att vinna

I ett samtal med Mikael Smedberg VD och flygplatschef för Örebro Airport fortsätter vi att lära oss av våra lyssnares egna erfarenheter av ledarskap. Mikael betonar vikten av att vara närvarande som ledare och att medvetet tänka träning i sitt ledarskap. Han tar också upp, som en av sina lärdomar, att känna sig själv så väl att man vet när man ska säga nej till lockande men för stora uppgifter. Annars konkurrerar andra saker lätt ut själva ledningsuppdraget och tillgängligheten som ledare.

De tre områden som vi fastnade för när vi lyssnade på Mikael var hans nyfikenhet, vilja att vinna och intresse för medarbetarnas utveckling.

Nyfikenheten driver dig att upptäcka nya saker även i det som du känner väl. Den hjälper dig att tänka nytt och göra nytt. Det finns många roliga sätta att utveckla sin nyfikenhet på ett positivt sätt. I detta avsnittet ger Magnus dig ett enkelt verktyg för att motionera din hjärna genom att leka med olika framtidsbilder av dig själv. Se dig själv som operasångare, tågkonduktör, elitgymnast eller vad som helst som ligger långt från det du gör idag och lev dig in i rollen några sekunder. Precis som en elitidrottare ansvarar för att hålla sin kondition i topp ansvarar du som ledare att hålla din kreativitet och nyfikenhet på topp!

I fråga om att utveckla effektiva team nämner Mikael om sin egen positiva erfarenhet av att team som nått långt i sin utveckling kräver mindre och mindre av dig som ledare. I nästa avsnitt jobbar vi vidare med att skapa effektiva team.

Prenumerera via RSS till ditt flöde eller podcaster och besök oss gärna på Facebook: MagnusochKim för att se material från avsnittet, dela det med dina vänner och bidra med kommentarer om ledarskap. Du kan också maila oss på adressen Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. om du vill komma i kontakt med oss. Berätta gärna om dina egna erfarenheter av ledarskap eller att boka en träff för att jobba med din utveckling. Du kan också boka en träff för en presentation av Ledarskapsarenan, ett personligt anpassat ledaskapsutvecklingsprogram som hjälper dig att träna på de färdigheter som vi samtalar om i podden.

Medverkande: Magnus Gnisterhed, Kim Karhu

Gäst; Mikael Smedberg, VD/Flygplatschef Örebro Airport

Tekniker: Daniel Hultander


Avsnitt 26

Effektiva team, del 3

Att teamet under en period opponerar sig mot dig och prövar ditt ledarskap är ett tecken på att du gjort rätt! Du har lyckats med att nå det första målet i teamets utveckling, nämligen att skapa tillhörighet och trygghet.

Konsekvensen av den tillhörigheten och tryggheten är att deltagarna nu vågar och vill ge uttryck för sin egen uppfattning. Flera vill ställa kritiska frågor i syfte att skapa utrymme för sig själva och hitta sin roll och position i teamet. Många ledare har svårt med sina egna känslor i den här fasen av teamets utveckling som kännetecknas av opposition och konflikt. Det kan hända att du känner dig ifrågasatt, utanför och ibland orättvist behandlad. Då gäller det att minnas att du i din roll som ledare bidrar med något helt unikt i teamet. Du ger deltagarna något att ta spjärn emot i sina samtal och diskussioner. Du ger dem en legitim motpart, någon som det är okej att hålla med eller inte hålla med, och som det också är okej att tycka om eller inte tycka om. Det är en roll som ingen av deltagarna kan ta men som är avgörande för att teamet ska gå vidare och komma igenom andra fasen av sin utveckling.

Du märker att teamet har tagit ett steg vidare när det inte är lika tyst längre runt bordet när viktiga frågor diskuteras och ditt ord som ledare prövas och ifrågasätts på ett nytt sätt. Samma frågor som du tycker att ni redan kommit överens om tas nu upp till ny diskussion och alla tycks ha nya uppfattningar. Men tänk på att när frågorna var uppe förra gången var teamet i sin inledande fas. Då var det viktigare för teamets deltagare att passa in och känna tillhörighet än att ge uttryck för sina egna åsikter. Nu däremot, när frågan tas upp igen, känner alla ett större mått av trygghet och det är tvärt om mot tidigare viktigt för alla att profilera sig. Teamets deltagare vill hitta sin roll och se till att göra sin röst hörd.

Under andra fasen av teamets utveckling börjar din ”makt” som ledare för teamet att sakta fördelas ut till teamets medlemmar. Det är en viktig process men också svår för ledaren som ställs inför att skiljas från känslan av kontroll och makt, något som är naturligt att vilja hålla fast vid.

Alla team behöver periodvis en ledare att ta spjärn emot. Att vara en sådan ledare är en av de bästa gåvorna som du kan ge ditt team.

Prenumerera via RSS till ditt flöde eller podcaster och besök oss gärna på Facebook: MagnusochKim för att se material från avsnittet, dela det med dina vänner och bidra med kommentarer om ledarskap. Du kan också maila oss på adressen Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. om du vill komma i kontakt med oss. Berätta gärna om dina egna erfarenheter av ledarskap eller att boka en träff för att jobba med din utveckling. Du kan också boka en träff för en presentation av Ledarskapsarenan, ett personligt anpassat ledaskapsutvecklingsprogram som hjälper dig att träna på de färdigheter som vi samtalar om i podden.

Medverkande: Magnus Gnisterhed, Kim Karhu

Tekniker: Daniel Hultander


Avsnitt 25

Effektiva team, del 2

Ditt mål som ledare för ett team under den första tiden är att skapa tillhörighet och trygghet. Självklart finns det också andra mål. Teamet är ju inte till för sin egen skull utan för att tex lösa problem eller skapa tillväxt i verksamheten. Men den typen av mål speglar bara en av de processer som pågår i ditt team, den andra handlar om teamets egen utveckling mot ett effektivt team.

I vårt förra avsnitt tog vi upp det första som du som ledare för ett team behöver vara medveten om och vad som kännetecknar ett nystartat team. I detta avsnittet ger vi flera tips om hur du som ledare kan agera i början för att ge teamet en bra start. En checklista på några enkla saker som du lätt kan göra för att skapa trygghet och delaktighet i gruppen är att:

  • Se till att alla presenterar sig, gärna med lite mer info om sig själva än bara namnet för att snabbt initiera vikten av att lära känna varandra och för att förenkla för deltagarna att fortsatta sina samtal senare vid kaffepausen
  • Ha en förberedd dagordning som du ser till att alla får tillgång till
  • Sätt upp ramarna för teamets samtalsklimat, var noga med att alla får utrymme att yttra sig och stötta de som har svårt att komma till tals genom att fördela ordet
  • Ta upp frågor som berör teamets utveckling, vilka värderingar är viktiga och vad ni förväntar er av varandra när det gäller attityd, kommunikation, punktlighet mm. Det räcker inte att du som ledare berättar ur du vill ha det, bjud in alla till ett samtal där alla får yttra sig
  • Se till att du som ledare löser ev kommunikation ut och in från teamet, framför allt sådant som kan orsaka tveksamhet eller frågetecken ang teamets uppdrag och mål
  • Det är bättre att vara övertydlig än att riskera att vara otydlig om uppgifter som är viktiga för teamet att känna till

Det som ska känneteckna dig som ledare i början är att att du är styrande och självklar i din roll. Självklar är inte samma sak som att vara självsäker eller rent av självgod. Tvärt om så kan din självklarhet som ledare bidra till att du på ett naturligt sätt ser till att alla kommer till tals och att teamet vågar ta upp känsliga frågor på bordet. I slutet av avsnittet tar Kim upp att varje gruppmedlem har ansvar för gruppens resultat, inte bara ledaren. Så tänk på att du kan bidra med mycket även som medlem i ett team genom att agera på ett sätt som bidrar till teamets utveckling.

Prenumerera via RSS till ditt flöde eller podcaster och besök oss gärna på Facebook: MagnusochKim för att se material från avsnittet, dela det med dina vänner och bidra med kommentarer om ledarskap. Du kan också maila oss på adressen Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. om du vill komma i kontakt med oss. Berätta gärna om dina egna erfarenheter av ledarskap eller att boka en träff för att jobba med din utveckling. Du kan också boka en träff för en presentation av Ledarskapsarenan, ett personligt anpassat ledaskapsutvecklingsprogram som hjälper dig att träna på de färdigheter som vi samtalar om i podden.

Medverkande: Magnus Gnisterhed, Kim Karhu

Tekniker: Daniel Hultander