Avsnitt 30


Ett samtal om globalt ledarskap med Azita Shariati

Sodexo AB:s VD Azita Shariati utsågs av tidningen veckans affärer till näringslivets mäktigaste kvinna 2015. I detta avsnittet möter vi henne i ett samtal om ledarskap i ett globalt företag med 420 000 medarbetare i 80 olika länder.press Azita 0349 700K

På frågan om hur det går till att leda ett så stort antal människor svarar Azita att allt handlar om att ha tydliga värderingar och att fatta alla beslut med stöd av dessa värderingar. Azita beskriver sitt eget ledarskap som empatiskt och krävande, en kombination av iransk tydlighet och svensk laganda! Empatiskt genom att hon alltid är öppen för att lyssna in och skapa delaktighet i beslut. Krävande genom att alltid förvänta sig en full överlåtelse från medarbetare när ett beslut är fattat. Hon nämner också dessa tre avgörande ingredienser för ett framgångsrikt ledarskap i framtiden: Inrikting, Resurser och att Se människor. Avslutningsvis några siffror för Sodexo AB (2014): 18 miljarder euro i omsättning, 420 000 medarbetare i 80 länder, 18:e största arbetsgivaren i världen!

Prenumerera via RSS till ditt flöde eller podcaster och besök oss gärna på Facebook: MagnusochKim för att se material från avsnittet, dela det med dina vänner och bidra med kommentarer om ledarskap. Du kan maila oss på adressen Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. om du vill komma i kontakt med oss. Berätta gärna om dina egna erfarenheter av ledarskap eller att boka en träff för att jobba med din utveckling. Du kan också boka en träff för en presentation av Ledarskapsarenan, ett personligt anpassat ledaskapsutvecklingsprogram som hjälper dig att träna på de färdigheter som vi samtalar om i podden.

Medverkande: Magnus Gnisterhed, Kim Karhu

Gäst: Azita Shariati VD Sodexo AB


Avsnitt 29

Effektiva team förtydligar sina mål tillsammans (Effektiva team, del 5)

Är du på väg mot samma mål som de andra i ditt team? Ja visst svarar du kanske, vi har ett mål. Men hur säker är du på att de andra i ditt team har uppfattat målet på samma sätt som du? I detta avsnittet fokuserar vi på hur du kan jobba med att skapa en gemensam bild av teamets mål.

I början av teamets utveckling är det ofta du som ledare som vet mest om teamets uppdrag. Säkert har du varit noga med att berätta om uppdraget redan när du samlade teamet. Men det är nu när teamet har kommit en bit i sin utveckling som du har möjlighet att noga undersöka hur varje teammedlem har uppfattat målen. Teamet har en större öppenhet nu och kanske blir samtalet om målen betydligt mer intensivt nu än tidigare. Se det i så fall som ett steg framåt och ett bra tillfälle för teamet att lära sig hantera en positiv konflikt.

I avsnittet får du flera verktyg att jobba med för att tillsammans förtydliga teamets mål, bla en enkel övning med bilder. I slutet tar vi upp vikten av att medvetet forma teamets kultur. Ofta kommer kulturen smygande genom outtalade vanor och omedvetna beteenden. Som ledare har du ansvar för att ta upp och belysa dessa vanor och beteenden. Varför ni gör det ni gör, och medverkar det till att forma en kultur som bäst främjar målen för er verksamt och ert samspel?

Prenumerera via RSS till ditt flöde eller podcaster och besök oss gärna på Facebook: MagnusochKim för att se material från avsnittet, dela det med dina vänner och bidra med kommentarer om ledarskap. Du kan maila oss på adressen Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. om du vill komma i kontakt med oss. Berätta gärna om dina egna erfarenheter av ledarskap eller att boka en träff för att jobba med din utveckling. Du kan också boka en träff för en presentation av Ledarskapsarenan, ett personligt anpassat ledaskapsutvecklingsprogram som hjälper dig att träna på de färdigheter som vi samtalar om i podden.

Medverkande: Magnus Gnisterhed, Kim Karhu

Tekniker: Daniel Hultander


Avsnitt 28

Effektiva team, del 4

Ditt ledarskap är avgörande för om teamet kommer igenom konflikt- och oppositionsfasen. Ditt mål är att teamet ska utvecklas vidare och bli ett effektivt team. Det är du som har störst möjlighet att påverka om det blir så. Även om du inte känner det så alltid är det du som ledare som har störst makt att påverka den kultur som teamet håller på att skapa tillsammans.

I det här avsnittet får du flera praktiska verktyg för att leda och påverka ditt teams utveckling. Vilket verktyg du än väljer att använda så kommer det att kräva mod och tydlighet från dig som ledare. I den här fasen får man inte mycket gratis. Ofta behöver du visa stort tålamod med deltagarans behov av att söka sin egen plats och identitet i teamet. Du behöver också vara tydlig med att inte tillåta att någon konflikt om teamets arbete går över till att bli personkonflikter med personliga påhopp. Du kan rädda mycket av teamets fortsatta utveckling tillsammans om du stävar den typen av konflikter direkt genom att göra deltagarna uppmärksamma på sitt beteende och klart säga ifrån att det inte är ok.

Mot slutet av avsnittet berättar Kim om hur du kan hjälpa hela teamet framåt genom att ta upp samtal om de spelregler som ni vill ska känneteckna ert samarbete. Och har ni redan gjort det så kan du gärna fråga teamet hur de uppfattar att ni följer era spelregler och vad de tycker att ni kan bli bättre på. Du får också rådet av Magnus att alltid använda 10-20% av teamets mötestid åt att bearbeta teamets inre processer och åt team-kultur-utvecklande samtal om er funktion tillsammans. Gör du det så har du alltid ett fräscht team att jobba med!

Prenumerera via RSS till ditt flöde eller podcaster och besök oss gärna på Facebook: MagnusochKim för att se material från avsnittet, dela det med dina vänner och bidra med kommentarer om ledarskap. Du kan också maila oss på adressen Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. om du vill komma i kontakt med oss. Berätta gärna om dina egna erfarenheter av ledarskap eller att boka en träff för att jobba med din utveckling. Du kan också boka en träff för en presentation av Ledarskapsarenan, ett personligt anpassat ledaskapsutvecklingsprogram som hjälper dig att träna på de färdigheter som vi samtalar om i podden.

Medverkande: Magnus Gnisterhed, Kim Karhu

Tekniker: Daniel Hultander


Avsnitt 27

Nyfikenhet och viljan att vinna

I ett samtal med Mikael Smedberg VD och flygplatschef för Örebro Airport fortsätter vi att lära oss av våra lyssnares egna erfarenheter av ledarskap. Mikael betonar vikten av att vara närvarande som ledare och att medvetet tänka träning i sitt ledarskap. Han tar också upp, som en av sina lärdomar, att känna sig själv så väl att man vet när man ska säga nej till lockande men för stora uppgifter. Annars konkurrerar andra saker lätt ut själva ledningsuppdraget och tillgängligheten som ledare.

De tre områden som vi fastnade för när vi lyssnade på Mikael var hans nyfikenhet, vilja att vinna och intresse för medarbetarnas utveckling.

Nyfikenheten driver dig att upptäcka nya saker även i det som du känner väl. Den hjälper dig att tänka nytt och göra nytt. Det finns många roliga sätta att utveckla sin nyfikenhet på ett positivt sätt. I detta avsnittet ger Magnus dig ett enkelt verktyg för att motionera din hjärna genom att leka med olika framtidsbilder av dig själv. Se dig själv som operasångare, tågkonduktör, elitgymnast eller vad som helst som ligger långt från det du gör idag och lev dig in i rollen några sekunder. Precis som en elitidrottare ansvarar för att hålla sin kondition i topp ansvarar du som ledare att hålla din kreativitet och nyfikenhet på topp!

I fråga om att utveckla effektiva team nämner Mikael om sin egen positiva erfarenhet av att team som nått långt i sin utveckling kräver mindre och mindre av dig som ledare. I nästa avsnitt jobbar vi vidare med att skapa effektiva team.

Prenumerera via RSS till ditt flöde eller podcaster och besök oss gärna på Facebook: MagnusochKim för att se material från avsnittet, dela det med dina vänner och bidra med kommentarer om ledarskap. Du kan också maila oss på adressen Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. om du vill komma i kontakt med oss. Berätta gärna om dina egna erfarenheter av ledarskap eller att boka en träff för att jobba med din utveckling. Du kan också boka en träff för en presentation av Ledarskapsarenan, ett personligt anpassat ledaskapsutvecklingsprogram som hjälper dig att träna på de färdigheter som vi samtalar om i podden.

Medverkande: Magnus Gnisterhed, Kim Karhu

Gäst; Mikael Smedberg, VD/Flygplatschef Örebro Airport

Tekniker: Daniel Hultander


Avsnitt 26

Effektiva team, del 3

Att teamet under en period opponerar sig mot dig och prövar ditt ledarskap är ett tecken på att du gjort rätt! Du har lyckats med att nå det första målet i teamets utveckling, nämligen att skapa tillhörighet och trygghet.

Konsekvensen av den tillhörigheten och tryggheten är att deltagarna nu vågar och vill ge uttryck för sin egen uppfattning. Flera vill ställa kritiska frågor i syfte att skapa utrymme för sig själva och hitta sin roll och position i teamet. Många ledare har svårt med sina egna känslor i den här fasen av teamets utveckling som kännetecknas av opposition och konflikt. Det kan hända att du känner dig ifrågasatt, utanför och ibland orättvist behandlad. Då gäller det att minnas att du i din roll som ledare bidrar med något helt unikt i teamet. Du ger deltagarna något att ta spjärn emot i sina samtal och diskussioner. Du ger dem en legitim motpart, någon som det är okej att hålla med eller inte hålla med, och som det också är okej att tycka om eller inte tycka om. Det är en roll som ingen av deltagarna kan ta men som är avgörande för att teamet ska gå vidare och komma igenom andra fasen av sin utveckling.

Du märker att teamet har tagit ett steg vidare när det inte är lika tyst längre runt bordet när viktiga frågor diskuteras och ditt ord som ledare prövas och ifrågasätts på ett nytt sätt. Samma frågor som du tycker att ni redan kommit överens om tas nu upp till ny diskussion och alla tycks ha nya uppfattningar. Men tänk på att när frågorna var uppe förra gången var teamet i sin inledande fas. Då var det viktigare för teamets deltagare att passa in och känna tillhörighet än att ge uttryck för sina egna åsikter. Nu däremot, när frågan tas upp igen, känner alla ett större mått av trygghet och det är tvärt om mot tidigare viktigt för alla att profilera sig. Teamets deltagare vill hitta sin roll och se till att göra sin röst hörd.

Under andra fasen av teamets utveckling börjar din ”makt” som ledare för teamet att sakta fördelas ut till teamets medlemmar. Det är en viktig process men också svår för ledaren som ställs inför att skiljas från känslan av kontroll och makt, något som är naturligt att vilja hålla fast vid.

Alla team behöver periodvis en ledare att ta spjärn emot. Att vara en sådan ledare är en av de bästa gåvorna som du kan ge ditt team.

Prenumerera via RSS till ditt flöde eller podcaster och besök oss gärna på Facebook: MagnusochKim för att se material från avsnittet, dela det med dina vänner och bidra med kommentarer om ledarskap. Du kan också maila oss på adressen Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. om du vill komma i kontakt med oss. Berätta gärna om dina egna erfarenheter av ledarskap eller att boka en träff för att jobba med din utveckling. Du kan också boka en träff för en presentation av Ledarskapsarenan, ett personligt anpassat ledaskapsutvecklingsprogram som hjälper dig att träna på de färdigheter som vi samtalar om i podden.

Medverkande: Magnus Gnisterhed, Kim Karhu

Tekniker: Daniel Hultander


Avsnitt 25

Effektiva team, del 2

Ditt mål som ledare för ett team under den första tiden är att skapa tillhörighet och trygghet. Självklart finns det också andra mål. Teamet är ju inte till för sin egen skull utan för att tex lösa problem eller skapa tillväxt i verksamheten. Men den typen av mål speglar bara en av de processer som pågår i ditt team, den andra handlar om teamets egen utveckling mot ett effektivt team.

I vårt förra avsnitt tog vi upp det första som du som ledare för ett team behöver vara medveten om och vad som kännetecknar ett nystartat team. I detta avsnittet ger vi flera tips om hur du som ledare kan agera i början för att ge teamet en bra start. En checklista på några enkla saker som du lätt kan göra för att skapa trygghet och delaktighet i gruppen är att:

  • Se till att alla presenterar sig, gärna med lite mer info om sig själva än bara namnet för att snabbt initiera vikten av att lära känna varandra och för att förenkla för deltagarna att fortsatta sina samtal senare vid kaffepausen
  • Ha en förberedd dagordning som du ser till att alla får tillgång till
  • Sätt upp ramarna för teamets samtalsklimat, var noga med att alla får utrymme att yttra sig och stötta de som har svårt att komma till tals genom att fördela ordet
  • Ta upp frågor som berör teamets utveckling, vilka värderingar är viktiga och vad ni förväntar er av varandra när det gäller attityd, kommunikation, punktlighet mm. Det räcker inte att du som ledare berättar ur du vill ha det, bjud in alla till ett samtal där alla får yttra sig
  • Se till att du som ledare löser ev kommunikation ut och in från teamet, framför allt sådant som kan orsaka tveksamhet eller frågetecken ang teamets uppdrag och mål
  • Det är bättre att vara övertydlig än att riskera att vara otydlig om uppgifter som är viktiga för teamet att känna till

Det som ska känneteckna dig som ledare i början är att att du är styrande och självklar i din roll. Självklar är inte samma sak som att vara självsäker eller rent av självgod. Tvärt om så kan din självklarhet som ledare bidra till att du på ett naturligt sätt ser till att alla kommer till tals och att teamet vågar ta upp känsliga frågor på bordet. I slutet av avsnittet tar Kim upp att varje gruppmedlem har ansvar för gruppens resultat, inte bara ledaren. Så tänk på att du kan bidra med mycket även som medlem i ett team genom att agera på ett sätt som bidrar till teamets utveckling.

Prenumerera via RSS till ditt flöde eller podcaster och besök oss gärna på Facebook: MagnusochKim för att se material från avsnittet, dela det med dina vänner och bidra med kommentarer om ledarskap. Du kan också maila oss på adressen Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. om du vill komma i kontakt med oss. Berätta gärna om dina egna erfarenheter av ledarskap eller att boka en träff för att jobba med din utveckling. Du kan också boka en träff för en presentation av Ledarskapsarenan, ett personligt anpassat ledaskapsutvecklingsprogram som hjälper dig att träna på de färdigheter som vi samtalar om i podden.

Medverkande: Magnus Gnisterhed, Kim Karhu

Tekniker: Daniel Hultander


Avsnitt 24

Effektiva team, del 1

Att arbeta i team är något som nästan alla har erfarenhet av. Men inte alla vet vad det är som händer när man sätter samman en grupp av människor till att utgöra ett team.

Det som definierar ett team jämfört med en grupp är att teamet hålls samman av ett gemensamt mål och är ömsesidigt beroende av varandra för att nå målet. Många team brister i sin överlåtelse till varandra och många ledare brister i sin förståelse för teamets inre processer. Det första vi slår fast i detta inlidande avsnitt om att skapa effektiva team är att du som ledare kan och bör veta något om hur ett team växer och utvecklas. Du behöver inte överaskas, du kan vara förberedd. Dessutom visar forskning insikten om hur team utvecklas tydligt ökar teamets förmåga att prestera.

Teamet kompetens är inte automatiskt lika med summan av varje teammedlems kompetens. Potentialen finns att teamet presterar långt bättre än så men alldeles för ofta är det tvärt om.

Att teamet utgörs av högpresterande och professionella personer är inte en garanti för att de ska lyckas tillsammans. Kim tar några kända exempel från hur ishockeylag har underpresterat trotts att alla spelare var stjärnor. När ett team sätts samman starar minst två processer samtidigt. Den ena handlar om teamets uppdrag och den är nog alla medvetna om. Den andra handlar om själva teamet och dess utveckling och den är det många som missar. Båda processerna kräver energi och fokus från teamets medlemmar. Lyckas du som ledare att underlätta teamets process så skapar du mer utrymme och energi för teamet att ägna sig åt uppdraget.

Inledningsvis är det tillhörighet och trygghet som utgör teamets inre process. Magnus berättar om de frågor som är aktuella för de enskilda teammedlemmarna när det gäller att etablera tillhörighet och känna trygghet. Du som ledare kan bil skicklig på att besvara dessa genom ditt sätt att leda teamet. Några exempel p är ”Har jag ett värde i det sammanhanget”, ”är jag tillräckligt kompetent”, ”vad kommer att förväntas av mig” och ”tycker de andra om mig”. I nästa avsnitt kommer vi att gå närmare in på vad du som ledare kan göra för att underlätta för ditt team att snabbt och målinriktat arbeta er igenom det första stadiet i teamets utveckling och lägga en bra grund för teamets fortsatta arbete tillsammans.

Prenumerera via RSS till ditt flöde eller podcaster och besök oss gärna på Facebook: MagnusochKim för att se material från avsnittet, dela det med dina vänner och bidra med kommentarer om ledarskap. Du kan också maila oss på adressen Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. om du vill komma i kontakt med oss. Berätta gärna om dina egna erfarenheter av ledarskap eller att boka en träff för att jobba med din utveckling. Du kan också boka en träff för en presentation av Ledarskapsarenan, ett personligt anpassat ledaskapsutvecklingsprogram som hjälper dig att träna på de färdigheter som vi samtalar om i podden.

Medverkande: Magnus Gnisterhed, Kim Karhu

Tekniker: Daniel Hultander

 


Avsnitt 23

Martin Luther King sa inte ”I have a plan”

Martin Luther King sa ”I have a dream” i det som räkans som ett av världshistoriens viktigaste tal. Hade han sagt ”I have a plan” så skulle förmodligen ingen av oss kommit ihåg den planen. Ändå är det ofta så som vi gör med oss själva och med andra. Vi censurerar våra drömmar och tycker att det är viktigare med bra planer. Men det är inte dina planer som formar din framtid, det är dina drömmar. Om människor inte först fångat din dröm kommer de inte heller att förverkliga din plan. I dagens avsnitt möter vi Beatrice Carpvik på Consid AB som vet vad det innebär att våga drömma och att våga vara konkret med sin dröm för att sedan se den gå i uppfyllelse. Idag är hon i sin drömposition som varumärkesansvarig på Consid.I vår kommentar till intervjun tar vi upp några faktorer som vi uppfattar som avgörande för Beatrices framgång: energi, attityd, frihet och förtroende. För en person med rätt attityd skapar stor frihet också stort ansvar. I avsnittet berättar Kim om hur författaren till boken ”The Motivation Manifesto” Brendon Burchard beskriver ett helt nytt sätt att arbeta med dina mål. Att överge S.M.A.R.T målen och börja jobba med D.U.M.B mål, som står för: Drömbaserade, Upplyftande, Metodbaserade, Beteendetriggande. Hur behandlar du dina egna drömmar? Gör du som Beatrice, eller väljer du att kasta bort dem för att du inte tror att de kan bli verklighet?

Prenumerera via RSS till ditt flöde eller podcaster och besök oss gärna på Facebook: MagnusochKim för att se material från avsnittet, dela det med dina vänner och bidra med kommentarer om ledarskap. Du kan också maila oss på adressen Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. om du vill komma i kontakt med oss. Berätta gärna om dina egna erfarenheter av ledarskap eller att boka en träff för att jobba med din utveckling. Du kan också boka en träff för en presentation av Ledarskapsarenan, ett personligt anpassat ledaskapsutvecklingsprogram som hjälper dig att träna på de färdigheter som vi samtalar om i podden.

Medverkande: Magnus Gnisterhed, Kim Karhu

Gäst: Beatrice Carpvik, Consid AB

Tekniker: Daniel Hultander


Avsnitt 22

Det finns inga framgångsrika ledare med misslyckade medarbetare

Som ny ledare är det lätt att du lurar dig själv med tanken att du först ska kunna allt som alla andra kan, fast lite bättre, och sedan lägga själva ledaruppdraget utöver det. Med hjälp av vår gäst: Mikael Widlund, affärschef på ViaCon AB får vi ett annat perspektiv. Mikael utmanar dig som ledare att sätta dina medarbetare i centrum och att skapa förutsättningar för deras framgång genom att bidra med det som de inte kan. Till exempel att skapa fokus genom att undanröja alla hinder, stora som små, som riskerar att stå i vägen för att dina medarbetare ska lyckas. Mikael talar om att röja undan rötter och stenar från vägen mot målen! På frågan om vilka råd Mikael vill ge till en person som är ny som ledare blir svaret att ofta ställa frågan ”Vad är det jag ska tillföra i organisationen för att hela organisationen ska må bättre?” Och istället för att sträva efter att lära sig allt det som de andra kan istället bestämma sig för att bidra med det som organisationen inte kan! Utöver detta får du några exempel på vad Mikael upplever som svårast i ledaruppdraget och när han är som gladast över att vara ledare.

Prenumerera via RSS till ditt flöde eller podcaster och besök oss gärna på Facebook: MagnusochKim för att se material från avsnittet, dela det med dina vänner och bidra med kommentarer om ledarskap. Du kan också maila oss på adressen Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. om du vill komma i kontakt med oss. Berätta gärna om dina egna erfarenheter av ledarskap eller att boka en träff för att jobba med din utveckling. Du kan också boka en träff för en presentation av "Ledarskapsarenan", ett personligt anpassat ledaskapsutvecklingsprogram som hjälper dig att träna på de färdigheter som vi samtalar om i podden.

Medverkande: Magnus Gnisterhed, Kim Karhu

Gäst: Mikel Widlund, ViaCon AB

Tekniker: Daniel Hultander


 

Avsnitt 21

Hinder på vägen till ett framgångsrikt ledarskap del 3 – Bitterhet

En glad person kan inte samtidigt vara bitter och en bitter person kan inte samtidigt vara glad. Bitterhet utvecklas när du tillåter besvikelser ta över i minnet. Bestäm dig därför redan idag för att börja samla på tacksamhet istället för besvikelser. Börja älta goda tankar! Tänk dig att ditt liv är en resa i en bil med en backspegel på var sida. En av dem visar dina besvikelser och den andra visar det du har att vara tacksam för. Det är du som bestämmer vilken av backspeglarna du väljer att titta i! I dagens avsnitt får du konkreta tips på hur du börjar samla på tacksamhet och tränar din hjärna att fokusera på det som är positivt. Ett sådant tips är att varje dag skriva ner något som man är GLAD, TACKSAM och STOLT över. Vägen ut ur bitterhet börjar med att acceptera ditt eget ansvar, du sitter själv på nycklarna till dörren som öppnas från insidan. Magnus betonar förlåtelse som den enskilt viktigaste nyckeln till frihet från bitterhet. Att förlåta innebär enligt ordboken: ”att upphöra att känna bitterhet mot någon eller att kräva gottgörelse för någons orätta handling, att ha överseende med det som blivit fel”. Som ledare är det oerhört värdefullt att lära sig att ge och ta emot förlåtelse, naturligtvis för andras skull men också för att bevara din egen kreativa frihet och förmågan att drömma positivt. Gör du det kommer ditt ledarskap och föredöme att utmärka sig i längden. I slutet av avsnittet tar vi också upp möjligheten att påverka ditt sinne genom hur du använder din kropp. Tänk igenom ditt rörelsemönster, vad ger du uttryck för vanligtvis på ditt arbete eller hemma? Har du sett någon som just vunnit hösta vinsten gå med sänkt huvud och sparka i gruset? Pröva att röra dig på ett sätt som motsvarar den känsla som du vill uppleva och känn efter hur snabbt den känslan kommer till dig.

Prenumerera via RSS till ditt flöde eller podcaster och besök oss gärna på Facebook: MagnusochKim för att se material från avsnittet, dela det med dina vänner och bidra med kommentarer om ledarskap. Du kan också maila oss på adressen Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. om du vill komma i kontakt med oss. Berätta gärna om dina egna erfarenheter av ledarskap eller att boka en träff för att jobba med din utveckling. Du kan också boka en träff för en presentation av "Ledarskapsarenan", ett personligt anpassat ledaskapsutvecklingsprogram som hjälper dig att träna på de färdigheter som vi samtalar om i podden.

Medverkande: Magnus Gnisterhed, Kim Karhu

Tekniker: Daniel Hultander